Skip to content

Wpływ miażdżycy na odpowiedź naczyniową tętnic wieńcowych na stres psychiczny ad 7

2 lata ago

459 words

Duże tętniczki wieńcowe ulegają przeważnie zwężeniu naczyń z udziałem receptorów .1-adrenergicznych z niewielkim rozkurczem mediowanym receptorem .1-adrenergicznym.38 39 40 Ponadto, nienaruszony śródbłonek zmniejsza działanie zwężające katecholamin, prawdopodobnie przez .2-adrenergiczne zależny od receptora czynnik relaksujący pochodzący od śródbłonka.41 Nienaruszony śródbłonek może również hamować uwalnianie norepinefryny z końcówek nerwu sympatycznego i może zająć i metabolizować norepinefrynę.42, 43 Martin et al. wykazali, że podstawowe uwalnianie czynnika relaksującego pochodzącego od śródbłonka może łagodzić zwężenie naczyń zależne od katecholo- wów.44 Wstępne dowody sugerują, że u ludzi dysfunkcja śródbłonka w miażdżycowych tętnicach wieńcowych powoduje również zwiększoną wrażliwość na hamujące działanie katecholamin.25 Badania te wykazały, że miażdżyca tętnic zmniejsza dylatację i powoduje nieprawidłowe reakcje dworek, które korelują z niezależnymi lokalnymi dowodami dysfunkcji naczyniorozkurczowej śródbłonka. Jest prawdopodobne, że zwiększony przepływ krwi19 i wyższe poziomy katecholaminy45 mogą zwiększać uwalnianie odprężającego czynnika śródbłonkowego. W związku z tym spekulujemy, że u pacjentów z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi intensywne wiązanie a-adrenergiczne w odpowiedzi na stymulację układu współczulnego jest przeciwdziałające rozszerzaniu naczyń za pośrednictwem śródbłonka. U pacjentów z miażdżycą naczyń krwionośnych zależne od śródbłonka są jednak niewystarczające, co prowadzi do niezagrożonego zwężenia naczyń. Badanie to wykazuje, że reakcja naczynioruchowa normalnych tętnic wieńcowych nasiennych na stres psychiczny jest albo bez zmian, albo z ograniczonym rozszerzeniem. Zarówno łagodna, jak i bardziej zaawansowana miażdżyca zakłócają tę odpowiedź, powodując paradoksalne zwężenie naczyń. W odcinkach ze zwężeniem miażdżycowym zwężenie to prawdopodobnie uwzględnia zmniejszenie regionalnego przepływu krwi wieńcowej obserwowane u pacjentów z ciężkimi zwężeniami i wraz ze wzrostem zapotrzebowania metabolicznego prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego podczas stresu psychicznego.1 Tak więc stres wydaje się ujawniać problem funkcjonalny – nieprawidłowe zwężenie – które odzwierciedla niepowodzenie zależnego od śródbłonka rozszerzenia naczyń, które jest podstawowym zaburzeniem w naczyniowej biologii miażdżycy.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant z programu badawczego Fundacji im. Johna D. i Catherine T. MacArthur na temat czynników determinujących i konsekwencji zachowań promujących zdrowie i niszczących zdrowie.
Author Affiliations
Z Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Medycyny, Brigham i Szpitala dla Kobiet oraz Szkoły Medycznej Harvardu w Bostonie (ACY, VIV, JAV, TJR, PG, APS) oraz oddziału psychologii medycznej, Uniformed Services University of Health Sciences, Bethesda, Md. (DSK). Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Yeunga z Oddziału Kardiologicznego, Brigham i Szpitala dla Kobiet, 75 Francis St., Boston, MA 02115.

[patrz też: modosa elbląg, duphaston ulotka, edelan ]

0 thoughts on “Wpływ miażdżycy na odpowiedź naczyniową tętnic wieńcowych na stres psychiczny ad 7”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: siłownie zewnętrzne producent[…]