Skip to content

Trzęsienie ziemi w Azji Południowej po sześciu miesiącach – trwający kryzys

2 lata ago

602 words

Trzęsienie ziemi o sile 7,6, które miało miejsce 8 października 2005 r. W północnym Pakistanie i Indiach, było trzecią śmiertelną klęską żywiołową w ciągu ostatnich 25 lat, przewyższoną jedynie azjatyckim tsunami w 2004 r. I cyklonem z 1991 r. W Bangladeszu. Szacuje się, że życie straciło 74 650 osób – większa liczba ofiar śmiertelnych niż średnia roczna utrata wszystkich klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka łącznie w latach 90., z wyłączeniem konfliktów zbrojnych. Jednak troska, solidarność i pomoc trwały krótko. Dziś tylko 66 procent apelu flash wydanego przez ONZ – apel o pomoc w nagłych wypadkach początkowo szacowany na 312 milionów dolarów i szybko zwiększono do 550 milionów dolarów – został sfinansowany. Ważne potrzeby pozostają niezaspokojone. Ten spadek wsparcia nie jest zaskakujący – rok 2005 był rzadkim rokiem katastrof. Tsunami, głód w Nigrze, powodzie w Gwatemali, trzy główne huragany w Stanach Zjednoczonych, a katastrofy spowodowane przez człowieka w takich krajach jak Uganda i Sudan stawiają ogromne wymagania co do zdolności i chęci reagowania na świecie. Ponadto minęło ponad sześć miesięcy od wystąpienia trzęsienia ziemi. Nie ma już opowieści o dramatycznych ratunkach, telewizyjnych scenach dewastacji czy głośnych wizytach polityków. Dlaczego powinniśmy się przejmować bieżącymi działaniami na rzecz pomocy humanitarnej. W przypadku specjalistów od usuwania skutków klęsk żywiołowych odpowiedź jest oczywista: skala potrzeb pozostaje ogromna.
Oprócz tych, którzy zginęli, ponad 76 000 osób odniosło obrażenia, 2,8 miliona zostało bez dachu nad głową, a 2,3 miliona ma niebezpieczny dostęp do żywności i innych niezbędnych rzeczy. A dotknięta populacja rozłożona jest na ponad 30 000 km2 w zubożałych, górzystych i trudnodostępnych obszarach. Gdy nadejdzie mroźna zima, stało się jasne, że trzęsienie ziemi będzie zbierało swoje żniwo przez wiele miesięcy.
Pierwszym priorytetem dla zespołów ratowniczych było odpowiednio ratowanie i zapewnienie pomocy doraźnej w przypadku urazów fizycznych. Bardzo wcześnie krytykowano władze Pakistanu, które usiłowały rozmieścić wojskowe samoloty i pociągi mułowe do odległych górskich wiosek. Międzynarodowe miejskie zespoły poszukiwawczo-ratownicze przybyły w ciągu kilku dni, ale ich bohaterskie wysiłki prawdopodobnie uratowały stosunkowo niewiele żyć: takie interwencje są generalnie odpowiedzialne za niewielką część skutków zdrowotnych działań humanitarnych po poważnych katastrofach, ponieważ większość ocalałych uratuje członkowie społeczności w pierwszych godzinach lub dniach.1 Inne międzynarodowe zespoły zapewniły nieoceniony transport powietrzny śmigłowca, aby odzyskać rannych i dostarczyć pomoc do odległych wiosek.
Władze pakistańskie oszacowały, że z 564 obiektów służby zdrowia na zagrożonym terenie, 291 (52 procent) zostało całkowicie zniszczonych, w tym szpitale okręgowe w Muzzafarabad i Mansehra, a dodatkowe 74 (13 procent) zostały poważnie uszkodzone. Sesje koordynacyjne sektora zdrowia w ciągu pierwszych dwóch tygodni, w ramach kierownictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, koncentrowały się na przywróceniu szpitalnej opieki chirurgicznej. Konieczność ciągłego przeglądu priorytetów sektora zdrowia, spowodowana szybką ewolucją zagrożeń dla zdrowia publicznego, nie została początkowo uznana przez niektórych urzędników służby zdrowia. Przeludnienie, złe warunki sanitarne, ograniczony dostęp do czystej wody, narażenie środowiska i powszechne zakłócenia w usługach opieki zdrowotnej szybko zastąpiły chirurgiczne usługi jako główne względy.
Pozostałości Wydziału Chirurdzy w Wiejskim Centrum Zdrowia w Chattar Plain, Mansehra
[więcej w: netakademia, do dermatologa potrzebne skierowanie, medycyna kliniczna definicja ]
[więcej w: grześ nysa, manex radom, netakademia ]

0 thoughts on “Trzęsienie ziemi w Azji Południowej po sześciu miesiącach – trwający kryzys”