Skip to content

Mukowiscydoza torbielowata w XXI wieku

2 lata ago

605 words

Od czasu pierwszego opisu mukowiscydozy jako śmiertelnej choroby wieku dziecięcego minęło ponad sześć dekad. Od tego czasu uznawana jest za jedną z najczęstszych śmiertelnych chorób recesywnych wśród białych, zwykle rozpoznawaną w pierwszych latach życia i charakteryzującą się głównie objawami płucnymi i żołądkowo-jelitowymi. Przez lata pacjenci, opiekunowie i naukowcy na całym świecie dzielili się swoimi doświadczeniami, wiedzą i zasobami, starając się przedłużyć życie osób z mukowiscydozą. W konsekwencji poczyniono postępy: dzieci z mukowiscydozą żyją w dorosłym życiu, rodząc własne dzieci i kontynuując kariery – wszystko to było nieoczekiwane. Niemniej jednak, zgodnie z rejestrem pacjentów fundacji Cystic Fibrosis Foundation, mediana przeżycia wynosi tylko około 35 lat. Dotrzymywanie kroku odpowiednim badaniom dotyczącym mukowiscydozy jest wyzwaniem, biorąc pod uwagę tempo badań i dziesiątki tysięcy artykułów oraz prawie 150 książek na tematy związane z tą chorobą, które zostały opublikowane do tej pory. W przedmowie do Cystic Fibrosis w 21 wieku, redaktorzy uznają potrzebę zwięzłego i aktualnego podsumowania aktualnej wiedzy we wszystkich różnych obszarach, w których badanie [mukowiscydoza] jest posuwane naprzód. Czy im się udało. To zależy od kogo pytasz.
Mukowiscydoza w 21 wieku jest atrakcyjną książką składającą się z 40 krótkich rozdziałów, z których każdy jest obsługiwany w różnym stopniu według liczb, tabel i fotografii. Tekst został zredagowany przez pięciu londyńskich ekspertów zajmujących się mukowiscydozą, którzy poprosili autorów, którzy przyczynili się do cytowania głównie najnowszej literatury i nie przeglądali obszernie cennej, ale starszej pracy . Autorzy zostali również poinstruowani, aby ich wkład był zrozumiały dla osób spoza ich własnego dyscypliny w zakresie mukowiscydozy, a jednocześnie nadal zajmuje się tymi w szerokim zakresie. Aby osiągnąć sukces, redaktorzy musieli wziąć pod uwagę szeroki zakres złożoności tematów rozdziałów i pomóc ocenić założoną wiedzę czytelników na tle tego, co sami autorzy powinni zapewnić. Autorzy, z których większość ma siedzibę w Wielkiej Brytanii, a niektórzy z nich są znani na całym świecie ze swojej wiedzy specjalistycznej na temat mukowiscydozy, różnią się znacznie pod względem tego, ile wiedzy i założeń mają na temat tej wiedzy.
Sześć części książki obejmuje genetyczną i molekularną podstawę mukowiscydozy, patogenezę choroby, opiekę nad drogami oddechowymi i innymi narządami dotkniętymi chorobą oraz problemy związane z wielodyscyplinarnymi zespołami opiekuńczymi. Wewnątrz tej kopalni informacji znajdują się klejnoty, które oświetlają tło, obejmują temat w zrównoważony, dobrze odniesiony sposób i wskazują luki w podstawowej wiedzy.
Wybitne rozdziały obejmują te dotyczące struktury transduktorowego regulatora przewodności mukowiscydozy (CFTR), który stanowi doskonałe, aktualne podsumowanie podstawowego, ale złożonego tematu i wspomina ważną dziedzinę pokrewną CFTR i oparte na strukturze terapeutyki, które jest teraz na horyzoncie. Inne rozdziały omawiają funkcję białka CFTR i transportu jonów, w elegancko napisanym rozdziale na temat jednej z głównych funkcji CFTR i jedynego rozdziału zawierającego bardzo potrzebny słownik; modele zwierzęce, w dokładnej, bezstronnej prezentacji mocnych i słabych stron tej dziedziny; nowe podejścia farmakologiczne do leczenia mukowiscydozy, w doskonałym, ściśle powiązanym dyskursie na temat odkrywania leków związanych z mukowiscydozą, który powinien przynieść nadzieję opiekunom i pacjentom; i wyzwania dla pielęgniarek, w wyjątkowym, wyczerpującym opisie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentami z mukowiscydozą
[więcej w: badanie fsh cena, polmos żyrardów, lek do kolonoskopii ]
[więcej w: polmos żyrardów, polyvaccinum, rolmasz żary ]

0 thoughts on “Mukowiscydoza torbielowata w XXI wieku”