Skip to content

Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką

2 lata ago

504 words

Szczep Oka żywej atenuowanej szczepionki przeciwko ospie wietrznej jest w trakcie oceny licencjonowania w Stanach Zjednoczonych od ponad 10 lat. Liczne badania wykazały, że szczepionka jest bezpieczna, immunogenna i wysoce chroni przed ciężkim ospą wietrzną u zdrowych dzieci i dorosłych oraz u niektórych pacjentów z obniżoną odpornością, w tym u dzieci chorych na białaczkę.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Początkowo oczekiwano, że półpaśca, spowodowana reaktywacją ukrytego wirusa ospy wietrznej i półpaśca, uzyskanego podczas pierwotnego zakażenia wirusem, może nie wystąpić po immunizacji. Obecnie wiadomo jednak, że szczepionkowy wirus ospy wietrznej-półpaśca może powodować infekcję latentną, a półpaśca spowodowany przez wirusy ospy wietrznej lub typu dzikiego lub typu dzikiego mogą wystąpić miesiące lub lata po szczepieniu przeciwko ospie wietrznej.15 16 17 Poprzednie badania wykazały, że częstość występowania półpaśca po szczepieniu nie jest większa niż po pierwotnym zakażeniu wirusem typu dzikiego i zasugerowała, że ryzyko wystąpienia półpaśca po szczepieniu może być w rzeczywistości niższe.18 19 20 W niniejszym artykule przedstawiono analizę danych zebranych prospektywnie dotyczące częstości występowania i czynników ryzyka półpaścu u dzieci z białaczką, które zostały zaszczepione żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej.
Metody
W ramach projektu Varicella Vaccine Collaborative Study 548 dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) w stanie remisji immunizowano przeciwko ospą wietrzną w okresie od września 1980 r. Do marca 1990 r. Poprzednie wyniki badań zostały opublikowane.11, 12 Dzieci obserwowano przez 6 miesięcy, aby 10 lat (średnio 4,1 roku), w sumie 2269 osobo-lat obserwacji. Byli w remisji przez co najmniej rok po szczepieniu. U osób nadal otrzymujących chemioterapię przeciwnowotworową leki zawieszano na tydzień przed i tydzień po immunizacji. Każde zaszczepione dziecko otrzymało dawkę od 1000 do 4000 jednostek tworzących łysinkę z żywego atenuowanego Oka ospy wietrznej-półpaśca (Merck Sharp & Dohme Research Laboratories, West Point, Pa. I Smith-Kline RIT, Rixensart, Belgia). Po roku zmieniono protokół badania w celu określenia dwóch dawek szczepionki w odstępie trzech miesięcy; około 75 procent dzieci otrzymało dwie dawki. Wysypka związana z szczepionką wystąpiła po pierwszej dawce u około 40 procent dzieci z białaczką, u których zawieszono chemioterapię przeciwnowotworową. 12 Gdy wirus wyizolowano z wysypek tych dzieci, wykazano, że analiza enzymów restrykcyjnych była szczep Oka.16
Raport ten zawiera trzy grupy danych: aktuarialną analizę ryzyka półpaśca w podgrupie zaszczepionej kohorty, w porównaniu z grupą kontrolną dzieci z białaczką z naturalną infekcją ospą; opis cech klinicznych zaszczepionych dzieci, u których wystąpiło; oraz analizę podstawowej funkcji immunologicznej u zaszczepionych dzieci, u których rozwinęły się one podczas okresu obserwacji, w porównaniu z funkcją immunologiczną w grupie kontrolnej immunizowanych dzieci bez półpaśca. Grupy kontrolne dla pierwszej i ostatniej części badania były zatem różne.
Do analizy w tabeli życia podgrupę zaszczepionej kohorty dopasowano do grupy kontrolnej dzieci z białaczką, które miały naturalną infekcję ospę wietrzną przed lub po rozpoznaniu białaczki
[hasła pokrewne: decylitr, grześ nysa, dragongaz ]

0 thoughts on “Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką”