Skip to content

Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką ad

2 lata ago

221 words

Szczegóły dotyczące dopasowania i analizy okresu życia ryzyka wystąpienia półpaśca do marca 1986 r. W 84 parach zaszczepionych dzieci i grup kontrolnych, zostały wcześniej opublikowane.19 Nie było istotnych różnic między grupami pod względem płci, wieku w wieku pierwotnym. zakażenie ospą wietrzną (szczepienie lub naturalna infekcja ospą), protokół chemoterapeutyczny, radioterapia lub wystąpienie nawrotu białaczki. Okres ryzyka rozwoju półpaśca, określany jako okres łączonego ryzyka , określono jako rozpoczynający się w momencie nabycia obu czynników ryzyka – tj. Pierwotnej infekcji lub szczepienia ospy wietrznej oraz ostrej białaczki. W przypadku zaszczepionych dzieci był to zawsze czas szczepienia. W przypadku kontroli z serologicznie potwierdzoną historią ospy wietrznej przed rozpoznaniem WSZYSTKIEGO, okres ryzyka uznano za rozpoczynający się w chwili rozpoznania; u osób, które chorowały na ospę wietrzną po wystąpieniu ALL, okres ryzyka uznano za rozpoczynający się w momencie zakażenia ospą wietrzną. W tym raporcie analiza została rozszerzona o dodatkowe 12 dopasowanych par, w sumie 96 par, a następnie do września 1990 r. Zmiana ta stanowiła dodatkowe 3052 osobo-miesięczne obserwacje dla zaszczepionych dzieci i 3079 osobo-miesięcy dla kontroli. . Przeciwciała przeciwko wirusowi ospy wietrznej-półpaśca określono przez pomiar przeciwciała fluorescencyjnego na antygen błonowy (FAMA) .21 Wszystkie zaszczepione dzieci były seronegatywne (miano, <1: 2) przed immunizacją. Po szczepieniu oznaczenia przeciwciał powtarzano w interwałach jeden do czterech miesięcy podczas pierwszych kilku lat obserwacji, a następnie co najmniej raz w roku przez cały okres badania. Odporność komórek na wirus ospy wietrznej-półpaśca oceniano za pomocą stymulacji limfocytów in vitro antygenem ospy wietrznej-półpaśca w odstępach jeden do czterech miesięcy, od 1980 do 1984 r.11 W tym teście limfocyty z krwi obwodowej, uzyskane z Ficoll-Hypaque gradienty inkubowano w obecności trzech rozcieńczeń wirusa ospy wietrznej-półpaśca (1:32, 1: 128 i 1: 512) lub antygenów kontrolnych przez sześć dni. Wybrano najwyższą z trzech wartości i wyrażono ją jako wskaźnik stymulacji (SI). Wartość 3 lub więcej uznano za pozytywną. Trzynaście procent dzieci z ujemnymi mianami FAMA miało wskaźnik stymulacji wyższy niż 3 przed immunizacją; zostały one uznane za wyniki fałszywie dodatnie.11 Jednak żadne z dzieci z półpaścem lub kontrolą w tej analizie nie miało wskaźnika stymulacji wyższego niż 3 przed szczepieniem.
Zaszczepione dzieci obserwowano pod kątem możliwego rozwoju ospy wietrznej lub półpaśca. Wcześniejsze badania wykazały, że 85% immunizowanych dzieci z białaczką było całkowicie chronionych przed ospą wietrzną po ekspozycji w domu.11, 12 Z powodu zmian skórnych u zaszczepionych dzieci z przebijającą ospą wietrzną izolowano wirusa ospy wietrznej typu dzikiego zidentyfikowanego metodami restrykcyjno-endonukleazy.11 Pięćdziesiąt siedem przypadków zmodyfikowanego ospy wietrznej rozpoznano u zaszczepionych dzieci w latach 1981-1990.
Do analizy odpowiedzi immunologicznej wybrano grupę kontrolną 29 dzieci szczepionych
[przypisy: manex radom, półpasiec objawy u dorosłych, cordis poznań ]

0 thoughts on “Częstość występowania Szczurów po immunizacji żywą atenuowaną szczepionką przeciw ospie wietrznej – badanie u dzieci z białaczką ad”