Skip to content

zoz w sanoku ad 6

2 lata ago

550 words

Zatem te wstępne wyniki sugerują, że 566C80 ma skuteczność porównywalną do trimetoprimu-sulfametoksazolu lub pozajelitowej pentamidyny. Doustnie 566C80 był dobrze tolerowany (Tabela 4). U 4 z 34 pacjentów przerwano leczenie (12%) z powodu widocznej toksyczności, która obejmowała gorączkę u 2 pacjentów i wysypkę u 2 innych osób. U jednego pacjenta wyniki posiewu krwi i ciągła obserwacja sugerowały, że gorączka była spowodowana bakteriemią spowodowaną przez kompleks M. avium. Dwóch z tych czterech pacjentów otrzymywało ponad 14 dni leczenia 566C80, nie wymagało żadnej innej terapii i miało pomyślne wyniki. Inne działania toksyczne obejmowały wysypkę (u pięciu innych pacjentów), zwiększenie aktywności aminotransferaz (w dziewięciu), neutropenię (w trzech) i niedokrwistość (w sześciu). Te toksyczne efekty nie były jednoznacznie spowodowane przez 566C80, były łagodne i ogólnie samoograniczające się i nie wymagały zaprzestania stosowania leku. Badany lek był bezpiecznie podawany jednocześnie z zydowudyną lub gancyklowirem kilku pacjentom, a 566C80 przerwano z powodu toksyczności tylko u 2 z 12 pacjentów, którzy nie tolerowali trimetoprimu-sulfametoksazolu. Dwóch pacjentów było ambulatorami podczas całego przebiegu terapii 566C80, a 27 pacjentów było ambulatorami podczas części kursu.
Zapalenie płuc wywołało zapalenie płuc u 7 z 27 pacjentów leczonych z powodzeniem (26 procent), 4 w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu leczenia i 3 w piątym miesiącu obserwacji. W tej małej próbce nie można było ustalić, czy odsetek nawrotów był rzeczywiście wyższy, niż można by oczekiwać w dopasowanej grupie, która otrzymała konwencjonalną terapię z powodu ostrego pneumocystycznego zapalenia płuc.
Farmakokinetyka stanu ustalonego 566C80 ujawniła kilka ważnych punktów. Stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym było bardzo zróżnicowane u pacjentów (od 3,1 do 35 .g na mililitr). Stężenia nie były znacząco wyższe w przypadku schematów dawkowania trzy lub cztery razy dziennie w porównaniu z dawkami dwa razy na dobę, co sugeruje ograniczoną biodostępność. Wcześniejsze badania sugerowały, że indywidualne dawki wyższe niż 750 mg nie zwiększają stężenia w osoczu. Stężenie leku w osoczu było niższe niż osiągana w badaniu I fazy z udziałem osób zakażonych HIV z liczbą limfocytów T CD4 + powyżej 0,250 × 109 na litr (250 komórek na milimetr sześcienny) .7 Czynniki predysponujące naszych pacjentów do niskiego stężenia w osoczu nie są one dostrzegalne w tej próbie, chociaż niezdolność do przyjmowania leków z jedzeniem w okresie ostrej choroby mogła być czynnikiem u niektórych pacjentów. Wiadomo, że przyjmowanie 566C80 z posiłkiem zwiększa wchłanianie zasadniczo.1 W tym badaniu nie było wyraźnej zależności między stężeniami leku w osoczu a skutecznością, szybkością nawrotu lub toksycznością. Poziomy w osoczu były znacznie niższe niż 60 .g na mililitr wymagane do 100% skuteczności w modelu szczurzym1. Przydatne byłoby zbadanie skuteczności i toksyczności wyższych stężeń w osoczu, jeśli można uzyskać lepszą absorpcję przez zmianę formulacji leku lub środki żołądkowo-jelitowe związane z jego podawaniem. Na podstawie bieżącego badania odpowiednią dawką jest dawka 750 mg trzy razy na dobę.
Z tych wstępnych danych wynika, że 566C80 jest bezpiecznym, dobrze tolerowanym i skutecznym środkiem do leczenia pneumocystycznego zapalenia płuc
[patrz też: unikol zabrze, raphacholin forte, modosa elbląg ]

0 thoughts on “zoz w sanoku ad 6”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: operacja przepukliny[…]