Skip to content

Wykonalność leczenia nadciśnienia tętniczego za pomocą blokuera receptora angiotensyny cd

2 lata ago

504 words

Tylko zautomatyzowane odczyty ciśnienia krwi były brane pod uwagę przy rejestracji i obserwacji. Okres docierania obejmował trzy kolejne cotygodniowe wizyty w klinice, podczas których uzyskiwano wskazania ciśnienia krwi. Uczestnicy byli uprawnieni do badania, jeśli nie byli leczeni z powodu nadciśnienia tętniczego, jeżeli podczas pierwszej wizyty w klinice ciśnienie krwi było niższe niż 160/100 mm Hg, a jeśli średnia z trzech odczytów ciśnienia krwi podczas trzech wizyt była ciśnienie skurczowe od 130 do 139 mm Hg i ciśnienie rozkurczowe 89 mm Hg lub niższe lub ciśnienie skurczowe 139 mm Hg lub niższe i rozkurczowe ciśnienie 85 do 89 mm Hg. Uczestnicy, którzy spełniali te kryteria, przeszli randomizację do podwójnie ślepego leczenia kandesartanem (w dawce 16 mg na dobę) lub w grupie placebo. Ponowne wizyty zostały zaplanowane na miesiąc i 3 miesiące, a następnie co trzy miesiące, aż do wizyty w 24 miesiącu. W trzecim roku badania wizyty w klinice trwały od 25 do 27 miesiąca życia, a następnie co trzy miesiące od 48 do 48. Pacjenci mierzyli również swoje ciśnienie krwi w domu dwa razy dziennie przez siedem dni za pomocą automatycznego urządzenia przed poddaniem się randomizacji i przed wizytami w klinice w 12, 24, 36 i 48 miesięcy.
Badanie składało się z dwuletniej, podwójnie ślepej fazy kontrolowanej placebo, po której następowała dwuletnia faza, w której wszyscy pacjenci otrzymywali placebo. Podczas drugiej dwuletniej fazy badacze pozostali zaślepieni początkowym przypisaniem do leczenia każdego pacjenta. Nie ustalono celu pomiaru ciśnienia krwi, a schemat leczenia uczestnika mógł zostać zmieniony tylko w przypadku rozwoju nadciśnienia. Randomizację przeprowadzono zgodnie z miejscem badania w blokach czterech. Witryny nazywa się automatycznym systemem randomizacji, który przypisuje numer butelki zawierającej tabletki kandesartanu lub pasujące do placebo. Przy wejściu i podczas badania wszyscy uczestnicy otrzymywali wydrukowane materiały dotyczące modyfikacji stylu życia. Przy wszystkich wizytach badano i wzmocniono przestrzeganie przez uczestników tego schematu diety i ćwiczeń. Ocenę przeprowadzono na początku badania oraz w rocznych odstępach czasu lub podczas wizyty w punkcie końcowym i obejmowała badanie fizykalne oraz pobranie próbek krwi i moczu do rutynowych badań.
Badanie zostało przeprowadzone przez kliniczną organizację badawczą (Omnicare Clinical Research). Testy biochemiczne zostały przeprowadzone przez Covance Laboratories (Indianapolis). Protokół został zatwierdzony przez komisje przeglądowe instytucji uczestniczących, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską.
Badacze złożyli wniosek do Astra Merck (następnie AstraZeneca). Protokół został zweryfikowany przez grupę ekspertów (zwaną później komitetem wykonawczym TROPHY) i sponsora. Sponsor zapewnił finansowanie i zorganizował badanie. Po zakończeniu badania statystykowie w AstraZeneca wdrożyli wcześniejszy plan analizy danych. Następnie surowe dane zostały przekazane starszym autorom badania w celu weryfikacji i dalszych analiz. Rękopis został przygotowany i przesłany do publikacji przez dr
[więcej w: terapia rodzinna łódź, do dermatologa potrzebne skierowanie, półpasiec objawy u dorosłych ]
[hasła pokrewne: polmos żyrardów, polyvaccinum, rolmasz żary ]

0 thoughts on “Wykonalność leczenia nadciśnienia tętniczego za pomocą blokuera receptora angiotensyny cd”