Skip to content

Tyroksyna w Goitrze, Helicobacter pylori Infekcja i przewlekłe zapalenie żołądka czesc 4

2 lata ago

517 words

Wśród pacjentów z atroficznym zapaleniem błony śluzowej żołądka 31 miało również dowody zakażenia H. pylori, a 39 miało wysokie poziomy przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycy w surowicy, co sugeruje, że przewlekłe zapalenie tarczycy może współistnieć w obrębie wole. Charakterystykę tych pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. Pacjenci z nowo zdiagnozowaną infekcją H. pylori
U 11 pacjentów z wolem wieloguzkowym (wszystkie kobiety ze średnim wieku 44 lat) zakażenie H. pylori zdiagnozowano od 4 do 19 miesięcy po rozpoczęciu badania. Pacjenci ci byli oceniani prospektywnie, a ich poziomy tyreotropiny w osoczu były mierzone przed, w momencie rozpoznania zakażenia bez zmiany dawki tyroksyny, i po eradykacji zakażenia H. pylori. W tej grupie diagnoza infekcji była oparta przede wszystkim na wynikach testu oddechowego mocznika. Po rozpoznaniu infekcji H. pylori wszyscy pacjenci byli leczeni kombinacją klarytromycyny (Klacid, Abbott), amoksycyliny (Zimox, Pharmacia) i omeprazolu (Mepral, Bracco) przez dwa tygodnie. Ujemne wyniki testu oddechowego z mocznikiem, co najmniej dwa miesiące później, uznano za dowód eliminacji bakterii. W tym momencie poziomy tyreotropiny zostały ponownie ocenione, a dawka tyroksyny została dostosowana tak, aby osiągnąć niski poziom tyreotropiny w surowicy.
Pacjenci leczeni omeprazolem
Dziesięć kobiet z wolem wieloguzkowym i nawracającym zgagą początkowo leczono samą tyroksyną, aby osiągnąć niski poziom tyreotropiny w surowicy. Gdy rozpoznano chorobę refluksową przełyku i wykluczono inne choroby żołądka, podawano omeprazol (w dawce 40 mg na dobę) wraz z tyroksyną. Poziomy tyreotropiny w surowicy mierzono prospektywnie przed i podczas leczenia omeprazolem, a dawka tyroksyny pozostawała niezmieniona przez co najmniej sześć miesięcy. W tym czasie zwiększono dawkę tyroksyny, aby osiągnąć niski poziom tyreotropiny w surowicy.
Testy
Poziomy tyroksyny bez surowicy badano za pomocą testu radioimmunologicznego (Ares-Serono) (zakres normalny, od 0 do 23 pmoli na litr, co jest równoważne od 0,8 do 1,8 ng na decylitr). Poziomy tyreotropiny w surowicy mierzono za pomocą testu immuno-metrometrycznego (Ares-Serono) (zakres normalny, 0,2 do 4,0 mU na litr, czułość, 0,01 mU na litr, zmiana w próbie wewnętrznej i między testami, 4,2 procent). Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycy w surowicy mierzono za pomocą testu radioligandowego (zmiana w testach wstępnych, 3,6 procent, zmienność między testami, 4,6 procent). Rozpoznanie niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedokrwistości z niedoboru kobalaminy przeprowadzono na podstawie stężenia hemoglobiny w surowicy (poniżej 12 g na decylitr u kobiet i poniżej 14 g na decylitr u mężczyzn); niskie poziomy ferrytyny, witaminy B12 lub oba; a średnia objętość krwinek.15,17,24 Średnią objętość krwinek i hemoglobinę mierzono za pomocą automatycznego licznika (Technicon H3, Bayer). Test oddechowy z mocznikiem przeprowadzono z użyciem mączki kwasowej złożonej z 75 mg mocznika znakowanego 13C, który rozpuszczono w 200 ml soku pomarańczowego. Próbki oddechu analizowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (Iris, Wagner-Analysen-Technik). Uważa się, że zmiana w stosunku do linii podstawowej o ponad 4,5 procent po 30 minutach wskazuje na obecność zakażenia H. pylori. 26
Przeciwciała H. pylori wykrywano za pomocą dostępnego w handlu testu immunoenzymatycznego (test GAP, Biorad)
[patrz też: centralny rejestr lekarzy, do dermatologa potrzebne skierowanie, rolmasz żary ]
[więcej w: polmos żyrardów, polyvaccinum, rolmasz żary ]

0 thoughts on “Tyroksyna w Goitrze, Helicobacter pylori Infekcja i przewlekłe zapalenie żołądka czesc 4”